08-744 44 24

Entreprenad

Entreprenader inom badrum, WC, tvätt och kök

Utbildning och säkerhet

För oss på EM Platt AB är miljö- och kvalitétstänk viktigt. Vi är medlemmar i BKR som utför kontroller för våtrum för att säkerställa att det finns utbildad personal och godkända konstruktioner. Varje år utför BKR en kvalitetsöversyn och utfärdar behörighetsbevis för behöriga företag.

Joachim Blyberg

joachim@emplatt.se

Behörighet

EM Platt AB samt våra underleverantörer är behöriga för våtrumsarbeten enligt BKRs branschregler.

Erfarenhet

Sedan 1988 har vi på EM Platt AB arbetat med plattsättning inom entreprenader – stora som små.

Säkerhet

EM Platt AB arbetar med utbildad personal och regelbundna säkerhetskontroller.