08-744 44 24

Branschregler

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

Sedan 1989 finns det ett regelverk för hur tätskikt, kakel och klinker ska monteras i våtrum. Fram till juni 2007 gick dessa regler under namnet Per´s Branschregler. Fro.m. 1 juli 2007 heter det nya och reviderade regelverket Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV.

BBV innefattar bl.a. regler kring underlag, tester, godkännande och kontroll av tätskiktskonstruktioner, utbildning av och utställande av behörighet för professionella plattsättningsentreprenörer.

Det är den svenska marknadens branschorganisation Byggkeramikrådet som administrerar BBV. De informerar, utbildar och utfärdar behörighet enligt BBV. För mer information kring BBV hänvisar vi er till Byggkeramikrådet.

För mer information kring detta regelverk hänvisas Ni till www.bkr.se