08-744 44 24

Vi är utbildade och arbetar enligt Byggkeramiksrådets Branschregler

Behörighet innebär att

  • Minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  • Personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  • Företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
  • Plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

Har du en fråga?